تمثال مبارک نائب بر حق ولی عصر(عج)،مرجع عالیقدر جهان تشیع،

ولی امر مسلمین جهان،حامی مظلومین و مستضعفان،خار چشم آمریکا و اسرائیل

حضرت آیت آلله العظمی امام خامنه ای