اساسا آخرین و حرفه ای ترین استراتژی غرب برای نفوذ به دژ محکم اقتصاد اسلام اسب تروای رباست که وفتی عده ای خواب بودند و عده ای خود را به خواب زده بودند وارد سیستم اقتصادی مون شده و این درحالی است که تنها موردی که دشمنی با خداست به قول خودش، همین ربای لعنتی است. و بنا به گفته عالمی بزرگ مانند حضرت جوادی آملی و یا تئوریسین بزرگی چون دکتر عباسی، هم اکنون هشتاد درصد سیستم بانکی ما ربوی است. پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید در این زمینه تا به عمق فاجعه پی ببرید اگر تا الان نبردید و همه با هم بپا خیزیم...یاعلی