سردار نقدی : کودتای داعش
سردار نقدی : کودتای داعش از داخل سفارت آمریکا در بغداد فرماندهی می‌شود / ساده ترین راه برای عقب راندن داعش اینست که مردم بصره راه نفت را بر روی آمریکا ببندند و شرط بازکردن آنرا عقب نشینی داعش قراردهند
سردار نقدی گفت: رژیم آمریکا به شدت از کنار گذاشتن صدام پشیمان است و قصد دارد صدام جدیدی را در عراق روی کار آورد.
سردار نقدی در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» پیرامون تحولات اخیر گروه‌های تروریستی در عراق گفت: آنچه در عراق میگذرد یک درگیری قومی مذهبی نیست، کودتای طراحی شده توسط آمریکاست که از داخل سفارت آمریکا در بغداد اداره میشود.
وی گفت: همانطور که اخیرا سیاستگذاران آمریکایی گفتند آنها بشدت از کنار گذاشتن صدام پشیمانند آنها باتبانی و دادن وعده های شیرین به بعضی گروهها که فعلا نام بردن آنها مصلحت نیست سناریویی را برای روی کار آوردن یک صدام جدید طراحی کرده اند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ساده ترین راه برای عقب راندن داعش اینست که مردم بصره راه نفت را بر روی آمریکا ببندند و شرط بازکردن آنرا عقب نشینی داعش قراردهند.