آخه این چه آهنگی هست که از دهان ناپاک شاهین نجفی در آمده و اینقدر هوادار دارد!!!!
آخه این چه آهنگی هست که از دهان ناپاک شاهین نجفی در آمده و اینقدر هوادار دارد!!!!

این پست با احترام به نظرات دوستان گرانقدر حذف گردید.